Certyfikat Rzetelna Firma

Od 19-04-2011 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg
informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów
udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

Kierujemy się  standardami etycznymi w swojej firmie, by codzienne działanie nie było nastawione jedynie na krótkoterminowe zyski. Długofalowe i konsekwentnie realizowane cele zwiększają wiarygodność naszej firmy. Nasi klienci są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb. Uprzejmość i szacunek wobec innych to cechy wyróżniające profesjonalistę.

Relacje z pracownikami opierają się na jasnych dla obu stron zasadach, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Celem pracodawcy winno być kształtowanie u podwładnych poczucia satysfakcji i odpowiedzialności za firmę.